3 xe máy bị tạm giữ ‘biến mất’ ở Đội CSGT Cát Lái, có được bồi thường?

3 xe máy bị tạm giữ ‘biến mất’ ở Đội CSGT Cát Lái, có được bồi thường?

23-05-2018 12:15
8

3 xe máy (hiệu Vision, Wave và Exciter) là xe vi phạm đang bị tạm giữ tại Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) bị trộm mất. Vậy người vi phạm bị mất xe sẽ được bồi thường?


Create AccountLog In Your Accounthóa giải

hợp tin tức

xem báo tin mới nhất tin nhanh

Dân sinh - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

sinh Điểm

công nghệ
giải trí
báo điện tử chính trị kinh tế
trị xã
tin trong ngày thể thao

Điểm Tin

đọc báo
tế chính trị
Điểm Tin

Dân sinh, Điểm Tin, Điểm tin ngày

gồm kinh tế
tức Việt Nam
Tổng hợp
kinh tế

văn hóa

kinh tế

giáo dục
hội thế giới
xem tin

xã hội thế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

gồm kinh
điểm tin

Việt Nam gồm

Điểm Tin Điểm
tin ngày
Điểm Tin giải trí giải trí
Tin Điểm
báo chí chính trị
kinh tế chính
tìm kiếm tin nhanh

xã hội

Tổng hợp tin

thao văn

thao văn hóa
tin trong ngày báo chí

giới giáo

Điểm tin

trí công nghệ

chính trị

tin tức

sinh Điểm Tin

công nghệ

Tin Điểm

báo điện tử

ngày Tổng hợp

Dân sinh
giáo dục thể
Dân sinh
công nghệ
trị xã hội
thế giới
thể thao
giáo dục
giáo dục xem báo

thế giới

văn hóa thể thao
tin tức
đọc báo

thế giới giáo

thể thao văn

hội thế
hợp tin
Nam gồm kinh
Điểm tin ngày
xem tin điểm tin
Tin Ngày
hóa giải trí

tế chính

Nam gồm

tin mới nhất tìm kiếm

Tin Điểm tin

dục thể thao
Dân sinh

Điểm Tin

Dân sinh

chính trị xã

Dân sinh Điểm

văn hóa giải

tin tức
Điểm Tin
thế giới đọc tin

ngày Tổng

dục thể

Việt Nam

tin ngày Tổng

xã hội
giới giáo dục

tức Việt

văn hóa
sinh Điểm
xã hội

tin tức Việt

trí công

giải trí công

đọc tinj
(0.01 giây)