Đừng 'thừa giấy vẽ voi' nữa, VTV ơi!

Đừng 'thừa giấy vẽ voi' nữa, VTV ơi!

18-06-2018 21:33
4

Ban tổ chức cuộc thi 'World Cup trong mắt tôi' nhận được bài dự thi của bạn đọc Hoàng Long ở Thanh Xuân, Hà Nội xung quanh câu chuyện chương trình bình luận của VTV. Tuổi Trẻ Online đăng góc nhìn của bạn đọc này:


Create AccountLog In Your AccountTin Ngày

giải trí

giáo dục thể
đọc báo
Cuộc Thi

tế chính trị

hóa giải trí
xã hội
Điểm tin ngày

Cuộc Thi

thể thao công nghệ

thể thao văn

Thi Viết Điểm

tin mới nhất Điểm Tin
giải trí công

hội thế giới

Cuộc Thi Viết - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

công nghệ
Thi Viết
tin nhanh

tế chính

thế giới

Tổng hợp

Điểm Tin Cuộc Thi Viết báo chí

thể thao

xã hội

Nam gồm kinh

chính trị

tức Việt

xem tin xã hội văn hóa
giới giáo dục
Việt Nam
Tổng hợp tin
Thi Viết
Cuộc Thi Viết
trí công
Điểm Tin

tin ngày Tổng

thể thao

dục thể

tìm kiếm giải trí chính trị
Nam gồm

hội thế

Tin Điểm

tin nhanh xem báo báo điện tử
xã hội thế

ngày Tổng

kinh tế chính trị tìm kiếm
hợp tin
kinh tế
giáo dục

tin ngày

kinh tế chính

văn hóa

Cuộc Thi Viết

báo chí

tin tức Việt

thế giới

Điểm Tin

Việt Nam gồm

xem báo
giáo dục
văn hóa

Viết Điểm Tin

tức Việt Nam

điểm tin

Điểm tin

trí công nghệ

hợp tin tức

điểm tin

giới giáo

thế giới
tin tức
thao văn
tin trong ngày

trị xã hội

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

giáo dục báo điện tử
Viết Điểm
ngày Tổng hợp
Tin Điểm
chính trị xã
thế giới giáo
tin tức xem tin
Viết Điểm

Cuộc Thi Viết, Điểm Tin, Điểm tin ngày

gồm kinh

dục thể thao
Điểm Tin
đọc tin đọc tin
thao văn hóa
công nghệ
tin mới nhất
hóa giải

tin tức

gồm kinh tế
trị xã
đọc báo kinh tế
Điểm Tin Điểm

văn hóa giải

Tin Điểm tin

tin trong ngày giải tríj
(0.02 giây)