Đừng 'thừa giấy vẽ voi' nữa, VTV ơi!

Đừng 'thừa giấy vẽ voi' nữa, VTV ơi!

18-06-2018 21:33
8

Ban tổ chức cuộc thi 'World Cup trong mắt tôi' nhận được bài dự thi của bạn đọc Hoàng Long ở Thanh Xuân, Hà Nội xung quanh câu chuyện chương trình bình luận của VTV. Tuổi Trẻ Online đăng góc nhìn của bạn đọc này:


Create AccountLog In Your Account-control " placeholder="Password" tabindex="4">
giải trí thể thao báo điện tử

Tin Điểm

Cuộc Thi
văn hóa
Tin Điểm tin
thế giới chính trị

trí công

thể thao

Nam gồm kinh

Điểm Tin Điểm
tin mới nhất
hợp tin tức
giải trí chính trị Cuộc Thi Viết

Cuộc Thi Viết, Điểm Tin, Điểm tin ngày

Điểm Tin
xã hội
công nghệ

kinh tế chính

Điểm Tin
Tin Điểm
công nghệ

giới giáo dục

Nam gồm

đọc báo
trị xã

gồm kinh tế

giáo dục

Điểm Tin
thế giới
công nghệ
tin tức xã hội

giải trí công

dục thể thao
Cuộc Thi
dục thể
thao văn

trí công nghệ

tế chính

Viết Điểm
tế chính trị
xem tin
giáo dục thể
tin trong ngày văn hóa

tin tức Việt

thế giới giáo

kinh tế

thao văn hóa

Cuộc Thi Viết

gồm kinh

thể thao
điểm tin

ngày Tổng

hội thế giới

Cuộc Thi Viết

hóa giải

đọc tin xem báo kinh tế
Tin Ngày
chính trị xã
tin mới nhất tin tức
Tổng hợp tin

tin tức

Tổng hợp

Việt Nam gồm
Viết Điểm Tin
hóa giải trí
báo chí
tin ngày Tổng

Thi Viết Điểm

điểm tin
thể thao văn

hội thế

tin nhanh xem tin thế giới giáo dục báo điện tử

Thi Viết

tức Việt

Điểm Tin

xã hội thế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

giáo dục
chính trị
tin trong ngày đọc báo

Cuộc Thi Viết - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

ngày Tổng hợp
tin ngày

Thi Viết

văn hóa

Điểm Tin

văn hóa giải

giới giáo

tìm kiếm đọc tin

giải trí

Điểm tin ngày

xã hội

hợp tin

trị xã hội

báo chí
Viết Điểm
xem báo
Việt Nam
Điểm tin
tìm kiếm tin nhanh

tức Việt Nam

kinh tế

j
(0.2 giây)