Chung kết xếp hạng hội thi “Ánh sáng thời đại”

Chung kết xếp hạng hội thi “Ánh sáng thời đại”

13-05-2016 09:58
9

100 thí sinh có điểm cao nhất sau ba đợt thi trực tuyến cá nhân của bảng A sẽ dự thi chung kết từ 14g ngày 14-5 tại Thành đoàn TP.HCM. 

Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 mở mạng thi thử

Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 mở mạng thi thử

14-04-2016 15:00
5

Phần thi trực tuyến Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần 7-2016 được mở từ bây giờ đến 24g ngày 15-4 để thí sinh vào ôn thi.


Create AccountLog In Your AccountViệt Nam gồm
giáo dục
công nghệ
tức Việt

hội thế

thi Ánh

thể thao
ngày Tổng

văn hóa

dục thể thao

chính trị

tế chính trị

Điểm Tin

trí công nghệ

trí công

dục thể

tin tức

giới giáo dục
báo chí điểm tin

Cuộc thi Ánh sáng thời đại - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

Nam gồm

thể thao văn hóa xem báo giáo dục

ngày Tổng hợp

thế giới
điểm tin thế giới

Cuộc thi Ánh

thời đại
xem tin

Cuộc thi Ánh sáng thời đại, Điểm Tin, Điểm tin ngày

Ánh sáng
văn hóa
kinh tế
tin tức đọc báo

gồm kinh tế

thể thao
trị xã

hội thế giới

xã hội

đại Điểm

Cuộc thi
kinh tế tin tức
sáng thời

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

thời đại Điểm

trị xã hội

thể thao văn

giáo dục thể
giải trí
chính trị xã
xem tin Cuộc thi Ánh sáng thời đại giáo dục tin mới nhất Điểm Tin

gồm kinh

Ánh sáng thời
tin trong ngày

Cuộc thi

tin nhanh giải trí

xã hội

đọc tin
đại Điểm
xã hội

giải trí công

hóa giải trí

Tổng hợp

tin nhanh

đại Điểm Tin

tin ngày Tổng

tìm kiếm
công nghệ
văn hóa giải
thời đại
đọc tin
hóa giải
thao văn hóa
xem báo
thi Ánh
giải trí

Điểm tin

Cuộc thi Ánh sáng thời đại

Việt Nam

kinh tế báo điện tử
hợp tin
Điểm tin ngày

giới giáo

kinh tế chính

thao văn

báo điện tử công nghệ báo chí

tức Việt Nam

Tổng hợp tin
đọc báo chính trị
hợp tin tức

sáng thời đại

Điểm Tin
Điểm Tin

xã hội thế

thế giới

thi Ánh sáng

tế chính

Tin Điểm

Điểm Tin Điểm

tin trong ngày

sáng thời

Tin Điểm tin
tin mới nhất

Tin Ngày

tìm kiếm

Ánh sáng

Nam gồm kinh

tin ngày
thế giới giáo

Tin Điểm

tin tức Việt

Điểm Tin

chính trịj
(0.02 giây)