Chung kết xếp hạng hội thi “Ánh sáng thời đại”

Chung kết xếp hạng hội thi “Ánh sáng thời đại”

13-05-2016 09:58
8

100 thí sinh có điểm cao nhất sau ba đợt thi trực tuyến cá nhân của bảng A sẽ dự thi chung kết từ 14g ngày 14-5 tại Thành đoàn TP.HCM. 

Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 mở mạng thi thử

Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 mở mạng thi thử

14-04-2016 15:00
3

Phần thi trực tuyến Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần 7-2016 được mở từ bây giờ đến 24g ngày 15-4 để thí sinh vào ôn thi.


Create AccountLog In Your AccountĐiểm Tin
giáo dục xem báo

giải trí công

văn hóa giải

hợp tin
văn hóa
xã hội
dục thể thao

Cuộc thi Ánh sáng thời đại, Điểm Tin, Điểm tin ngày

điểm tin tin mới nhất tin nhanh

tức Việt

chính trị xã

dục thể
trị xã

Ánh sáng

Ánh sáng thời

kinh tế

thao văn
gồm kinh tế
đọc tin báo chí

ngày Tổng

sáng thời
thể thao xã hội
sáng thời
xã hội thế
tế chính trị
Cuộc thi Ánh sáng thời đại
tin tức

Điểm Tin

giáo dục Điểm Tin
thi Ánh sáng
đọc tin

Nam gồm kinh

kinh tế
Điểm Tin Điểm
hội thế giới
tìm kiếm
thời đại
báo điện tử chính trị
Điểm tin ngày
Nam gồm
trị xã hội

Tổng hợp tin

giáo dục

giáo dục thể

tế chính

Cuộc thi Ánh sáng thời đại - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

thể thao

trí công

đọc báo kinh tế

Cuộc thi

tin ngày Tổng
xã hội chính trị tin trong ngày
thi Ánh

tức Việt Nam

giới giáo dục

Tin Ngày

tin nhanh công nghệ
Việt Nam
hóa giải trí
thể thao
xem tin

trí công nghệ

đọc báo
văn hóa
Cuộc thi Ánh sáng thời đại
Tin Điểm
Điểm Tin
công nghệ

Cuộc thi Ánh

tin tức Việt
công nghệ
kinh tế chính
thời đại Điểm
tin mới nhất
sáng thời đại

giới giáo

Cuộc thi
văn hóa

Việt Nam gồm

tin tức
ngày Tổng hợp

gồm kinh

thi Ánh

đại Điểm

Tin Điểm tin

thế giới thế giới

thể thao văn

hợp tin tức

điểm tin xem báo
Tổng hợp

hội thế

hóa giải

thao văn hóa

tìm kiếm
thế giới giáo
Tin Điểm
thời đại
báo điện tử

Ánh sáng

đại Điểm

tin ngày

Điểm tin

thế giới

xem tin báo chí giải trí

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

giải trí
tin tức

đại Điểm Tin

tin trong ngày

chính trị

Điểm Tin
giải tríj
(0.01 giây)