Chung kết xếp hạng hội thi “Ánh sáng thời đại”

Chung kết xếp hạng hội thi “Ánh sáng thời đại”

13-05-2016 09:58
6

100 thí sinh có điểm cao nhất sau ba đợt thi trực tuyến cá nhân của bảng A sẽ dự thi chung kết từ 14g ngày 14-5 tại Thành đoàn TP.HCM. 

Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 mở mạng thi thử

Hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2016 mở mạng thi thử

14-04-2016 15:00
3

Phần thi trực tuyến Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần 7-2016 được mở từ bây giờ đến 24g ngày 15-4 để thí sinh vào ôn thi.


Create AccountLog In Your Accountvăn hóa
xem báo

đại Điểm Tin

kinh tế
giáo dục
giáo dục
tế chính
báo điện tử thế giới
xã hội thế

tin ngày Tổng

trí công

dục thể

Việt Nam gồm

hội thế

tức Việt Nam

xem tin giáo dục
thi Ánh sáng
Điểm Tin Điểm
thể thao

Cuộc thi

thao văn hóa

đại Điểm

Tin Ngày
văn hóa

tin tức Việt

điểm tin giải trí

đại Điểm

chính trị xã

thời đại Điểm

thời đại

kinh tế
hóa giải

thi Ánh

tin trong ngày
Ánh sáng

Tổng hợp tin

công nghệ
Điểm Tin
hóa giải trí

giới giáo dục

Cuộc thi Ánh sáng thời đại - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

thi Ánh
tế chính trị

trị xã

tin ngày

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

thế giới
tin tức
đọc tin
chính trị
gồm kinh
Điểm Tin

Cuộc thi Ánh sáng thời đại, Điểm Tin, Điểm tin ngày

tin nhanh tin trong ngày báo điện tử tìm kiếm
sáng thời

kinh tế

giải trí công

hợp tin

Nam gồm kinh
xã hội
Ánh sáng
Cuộc thi
Điểm Tin
xã hội

giới giáo

thể thao văn

giải trí báo chí chính trị đọc báo tin nhanh

ngày Tổng hợp

tìm kiếm xem báo
tức Việt
văn hóa giải

thời đại

Ánh sáng thời

Điểm Tin
tin mới nhất
giáo dục thể
Cuộc thi Ánh sáng thời đại

ngày Tổng

hợp tin tức

Tổng hợp

xã hội

công nghệ

thể thao

Nam gồm

dục thể thao

Điểm Tin báo chí

gồm kinh tế

đọc báo
Việt Nam
đọc tin văn hóa

thế giới

sáng thời đại

Tin Điểm tin
chính trị

hội thế giới

giải trí

tin tức
Điểm tin ngày

trí công nghệ

Cuộc thi Ánh sáng thời đại

Tin Điểm

tin tức

trị xã hội

điểm tin
Điểm tin

thao văn

kinh tế chính

Tin Điểm
thể thao

Cuộc thi Ánh

xem tin
thế giới giáo
tin mới nhất
sáng thời
công nghệj
(0.01 giây)