Hồng Nhung: Tìm âm thanh cho ký ức

Hồng Nhung: Tìm âm thanh cho ký ức

03-11-2017 00:00
2

Như người nghe thông thường, cảm xúc mạnh mẽ nhất của Nhung là lúc cô nghe và duyệt tác phẩm của chính cô, chứ không nằm ở quá trình sáng tác.


Create AccountLog In Your Accountxã hội giải trí

nhạc Việt Điểm

Điểm Tin
tế chính trị
thế giới

hóa giải

thể thao
thế giới
công nghệ

gồm kinh

trị xã hội

trí công nghệ

Việt Điểm

Có một

giáo dục

giới ngầm

Có một thế
xem báo
thể thao văn

Điểm tin ngày

giáo dục
xã hội thế

thế giới ngầm

tìm kiếm

thể thao

Việt Điểm Tin

ngầm nhạc

giáo dục

đọc tin

công nghệ

giải trí

kinh tế chính

Có một thế giới ngầm nhạc Việt - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

văn hóa báo điện tử Có một thế giới ngầm nhạc Việt báo điện tử
thế giới giáo

một thế

giải trí công

giáo dục thể

Tin Điểm

kinh tế

chính trị

một thế
điểm tin

Điểm Tin Điểm

tin tức Việt

hợp tin tức

kinh tế thể thao xem tin

tin ngày Tổng

gồm kinh tế
tin tức tin mới nhất
trí công
văn hóa giải

giới ngầm

điểm tin đọc báo

nhạc Việt

thao văn hóa

báo chí

hội thế

chính trị tin trong ngày
Điểm Tin
Việt Nam

giới giáo dục

Điểm Tin
giới ngầm nhạc
xem báo Điểm Tin
trị xã
ngày Tổng hợp
chính trị
Việt Nam gồm
xã hội
ngầm nhạc

ngày Tổng

văn hóa
tin ngày
tin nhanh
tức Việt
tin tức

xã hội

Tổng hợp tin
Có một thế giới ngầm nhạc Việt giải trí đọc tin xem tin

một thế giới

báo chí

dục thể thao

giới giáo
dục thể
ngầm nhạc Việt
tế chính
chính trị xã
thế giới
thao văn
công nghệ
tức Việt Nam

Tin Điểm

Nam gồm kinh
Tổng hợp

nhạc Việt

Tin Điểm tin

Có một thế giới ngầm nhạc Việt, Điểm Tin, Điểm tin ngày

tin tức tin trong ngày

Điểm tin

tin nhanh

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tìm kiếm
Tin Ngày
Nam gồm

hóa giải trí

hợp tin
hội thế giới
văn hóa

Điểm Tin

thế giới
thế giới

kinh tế

Việt Điểm
đọc báo
Có một
tin mới nhấtj
(0.07 giây)