Phạm Duy và kỷ vật 'Nghìn trùng xa cách'

Phạm Duy và kỷ vật 'Nghìn trùng xa cách'

17-11-2017 00:00
5

Một trong những yếu tố tạo thành 'doping' để Phạm Duy thăng hoa chính là những người đẹp. Có một giai nhân đã làm tặng ông ngót 300 bài thơ trong suốt hơn 10 năm.


Create AccountLog In Your AccountĐiểm Tin

giải trí

giáo dục văn hóa điểm tin báo chí chính trị
tin tức Việt

ngày Tổng

tin trong ngày tin trong ngày Điểm Tin kinh tế
dục thể
tình nghệ sĩ
giáo dục
thể thao văn

Tin Điểm tin

hóa giải trí
thể thao
giải trí
gồm kinh tế
xã hội

tức Việt Nam

hợp tin

hóa giải

hội thế giới

tin ngày Tổng
giải trí
tức Việt
báo chí

sĩ Điểm Tin

xã hội tìm kiếm

văn hóa

nghệ sĩ

trí công
Việt Nam gồm
Điểm tin

sĩ Điểm

tin tức xã hội báo điện tử thể thao thế giới
giới giáo dục
Điểm Tin

thao văn

ngày Tổng hợp

nghệ sĩ
giáo dục
thế giới
tình nghệ
hợp tin tức
Chuyện tình nghệ sĩ
Tổng hợp tin
sĩ Điểm

Nam gồm kinh

tế chính trị
thế giới
công nghệ
Nam gồm
xem tin công nghệ

tế chính

giới giáo

xem báo tin mới nhất
chính trị
Chuyện tình
xem báo

Tin Điểm

văn hóa

xã hội thế

giáo dục thể
xem tin

trị xã

đọc tin
Điểm Tin
tin mới nhất
văn hóa giải
gồm kinh
Tin Điểm
tìm kiếm
Tin Ngày
tin nhanh

nghệ sĩ Điểm

chính trị xã
trị xã hội

Chuyện tình nghệ sĩ, Điểm Tin, Điểm tin ngày

tin ngày

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

chính trị tin nhanh

thao văn hóa

Chuyện tình nghệ sĩ - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

đọc báo

trí công nghệ

Chuyện tình nghệ sĩ kinh tế
tình nghệ
tin tức

hội thế

điểm tin
Điểm tin ngày
công nghệ
kinh tế

thế giới giáo

Điểm Tin
đọc báo
giải trí công
dục thể thao

tin tức

Tổng hợp
báo điện tử

Điểm Tin Điểm

Việt Nam
thể thao

kinh tế chính

đọc tin
Chuyện tình

Chuyện tình nghệ

j
(0.19 giây)