Thích nghi hạn, mặn

Thích nghi hạn, mặn

18-04-2018 22:07
8

Theo Quy hoạch điện VII được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh đầu năm 2016 thì số lượng nhà máy, tổng nguồn phát điện than cả nước giảm, từ 52% xuống còn 42,7%.


Create AccountLog In Your Accounttrí công nghệ

Điểm Tin Điểm
Chuyện Mekong xã hội xem tin kinh tế

hội thế giới

đọc báo

kinh tế

thể thao

hội thế

giải trí tin trong ngày công nghệ

hóa giải trí

báo điện tử xem báo

thao văn hóa

giáo dục

trị xã hội

văn hóa
Nam gồm kinh
báo chí

giáo dục thể

Mekong Điểm

dục thể thao

văn hóa
Việt Nam
giáo dục

Điểm Tin

tin nhanh
thể thao

trí công

công nghệ
tin mới nhất thể thao

gồm kinh

Điểm tin ngày

Mekong Điểm Tin

tin tức

Nam gồm

đọc tin
ngày Tổng
giải trí

văn hóa giải

chính trị Điểm Tin
tế chính
chính trị

Tổng hợp tin

báo điện tử tin trong ngày điểm tin

Chuyện Mekong Điểm

công nghệ

giải trí công

Chuyện Mekong

Việt Nam gồm

giải trí đọc tin thế giới

hóa giải

thao văn
tìm kiếm
Tin Điểm

chính trị xã

thế giới xem tin
xã hội thế
xã hội

tin tức

hợp tin tức

Điểm Tin

gồm kinh tế

tin tức Việt

Điểm Tin
văn hóa
tức Việt
đọc báo
trị xã

tin ngày

thế giới giáo

tức Việt Nam

chính trị
kinh tế chính

thế giới

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

ngày Tổng hợp

Mekong Điểm

báo chí
Chuyện Mekong
tìm kiếm

tin ngày Tổng

thể thao văn

giới giáo dục

Chuyện Mekong

Chuyện Mekong - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

hợp tin

tin nhanh
Tổng hợp
điểm tin

tế chính trị

Chuyện Mekong, Điểm Tin, Điểm tin ngày

tin mới nhất
xã hội
Tin Điểm tin
kinh tế

Điểm tin

Tin Ngày

giới giáo
xem báo tin tức

Điểm Tin

giáo dục

dục thể

Tin Điểm

j
(0.01 giây)