Triển khai Quyết định của Ban bí thư về công tác cán bộ

Triển khai Quyết định của Ban bí thư về công tác cán bộ

04-07-2018 15:54
9

(PLO)- Ông Phạm Văn Linh thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương từ ngày 1-7-2018 để nhận nhiệm vụ mới.


Create AccountLog In Your Accountvăn hóa giải
xã hội thế

ngày Tổng

thao văn hóa
hóa giải trí

văn hóa

tin tức báo điện tử báo điện tử
tế chính trị
thể thao
giải trí
thao văn

giới giáo

thể thao văn
thế giới

trị xã hội

Nam gồm kinh

công nghệ báo chí công nghệ
hóa giải
tin ngày
giáo dục thể
chính trị
ngày Tổng hợp

gồm kinh

trí công

hội thế

kinh tế chính
điểm tin
giải trí công

tức Việt Nam

Chính trị

xã hội

trị Điểm Tin

tin mới nhất
thế giới

Tin Điểm

Chính trị xem báo

gồm kinh tế

Việt Nam gồm

văn hóa

Tin Điểm tin

tin tức

trí công nghệ
tin nhanh

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin mới nhất

giới giáo dục

kinh tế

Việt Nam

đọc báo thể thao

Điểm tin ngày

Điểm Tin Điểm
giáo dục
Chính trị

công nghệ

thế giới giáo
báo chí đọc tin tin tức
hội thế giới
Chính trị tìm kiếm
Tổng hợp tin
Điểm Tin xem tin tìm kiếm

trị Điểm

kinh tế
Điểm Tin

Điểm Tin

thể thao

trị xã

đọc báo

Chính trị, Điểm Tin, Điểm tin ngày

hợp tin tức
xem tin

Tổng hợp

giáo dục

tin tức Việt
chính trị Điểm Tin giáo dục

Tin Ngày

dục thể thao
xã hội điểm tin tin trong ngày

hợp tin

xã hội

dục thể

Nam gồm

tin nhanh
tin ngày Tổng
chính trị xã
văn hóa
tức Việt
giải trí

Tin Điểm

chính trị

kinh tế tin trong ngày thế giới xem báo
Điểm tin
giải trí
tế chính

Chính trị Điểm

trị Điểm

Chính trị - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

đọc tin
Điểm Tin
j
(0.01 giây)