Triển khai Quyết định của Ban bí thư về công tác cán bộ

Triển khai Quyết định của Ban bí thư về công tác cán bộ

04-07-2018 15:54
18

(PLO)- Ông Phạm Văn Linh thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương từ ngày 1-7-2018 để nhận nhiệm vụ mới.


Create AccountLog In Your Accountđọc tin đọc báo
hội thế

dục thể thao

tế chính
tin ngày Tổng
Chính trị Điểm

Điểm Tin Điểm

Điểm Tin
văn hóa
giáo dục
Điểm Tin
Điểm Tin

tức Việt

điểm tin thế giới công nghệ
Điểm Tin

tin ngày

giáo dục thể

văn hóa giải

trí công nghệ

thể thao văn

Chính trị chính trị

chính trị

gồm kinh tế

giải trí

Chính trị - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

trị xã

xã hội

trị Điểm

hóa giải trí

giải trí công

Chính trị

Tổng hợp tin

gồm kinh

xem báo kinh tế tìm kiếm
hợp tin
báo chí xã hội

giải trí

thể thao
trí công

Điểm Tin

Điểm tin
thế giới
thế giới
tế chính trị
tin tức
ngày Tổng hợp

hội thế giới

Việt Nam gồm

báo điện tử báo chí thể thao tin mới nhất tin tức tin nhanh điểm tin tin trong ngày
Việt Nam
tìm kiếm

thao văn

xem báo

kinh tế

Chính trị

tin mới nhất

giới giáo

báo điện tử

trị Điểm

kinh tế văn hóa
công nghệ
kinh tế chính
Điểm tin ngày
Tin Ngày
tin trong ngày

trị xã hội

Tổng hợp

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

thế giới giáo

Chính trị, Điểm Tin, Điểm tin ngày

hợp tin tức

giải trí

Tin Điểm

tin tức

giới giáo dục

đọc tin xem tin chính trị

tin tức Việt

thể thao

công nghệ
hóa giải
tức Việt Nam
đọc báo
chính trị xã

giáo dục

trị Điểm Tin

văn hóa
thao văn hóa
dục thể
Tin Điểm

Tin Điểm tin

xã hội thế
Chính trị xem tin
ngày Tổng
giáo dục
Nam gồm
Nam gồm kinh
tin nhanh xã hộij
(0.02 giây)