Ô cửa

Ô cửa

26-03-2009 00:51
9

Người đàn bà ngồi thêu trong ô cửa, nắng vàng trải khắp đầu nhà cuối ngõ trên khu phố cổ của người Hoa ở thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ngôi nhà xây bằng gạch xỉ, không phải trình tường theo kiến trúc truyền thống nhưng vẫn có ống hương treo bên cửa ra vào và treo giấy bản.


Create AccountLog In Your Accountv class="col-sm-16">
chính trị xã
tin nhanh

trị xã

dục thể
xem báo

Điểm tin

trí công nghệ

công nghệ tìm kiếm giải trí thế giới
giới giáo dục

thế giới

báo chí

Việt Nam gồm

giáo dục

thể thao văn

Điểm tin ngày

tin ngày

thao văn hóa

Box ảnh tìm kiếm
Tổng hợp
điểm tin báo điện tử

hóa giải

Box ảnh Điểm

Điểm Tin

Nam gồm kinh

giáo dục

ngày Tổng hợp
hóa giải trí

hội thế giới

hợp tin

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

văn hóa giải
giải trí
kinh tế
trí công

tức Việt

đọc tin xem tin xem tin
Tin Điểm tin
giáo dục thể
kinh tế
Nam gồm

giới giáo

giải trí công

Việt Nam

hội thế

tin tức Việt
văn hóa tin mới nhất
Tổng hợp tin
tế chính trị
văn hóa chính trị
thao văn
thế giới giáo
xã hội thể thao
thể thao
xã hội chính trị Box ảnh

Box ảnh - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

gồm kinh tế
tin nhanh
dục thể thao

hợp tin tức

đọc tin

tế chính

ảnh Điểm Tin
công nghệ
tin tức
xã hội
Box ảnh
tin trong ngày tin tức

chính trị

đọc báo
Tin Điểm
Tin Ngày
công nghệ điểm tin thể thao

kinh tế chính

ảnh Điểm

văn hóa

Điểm Tin
tin trong ngày giáo dục Điểm Tin

Box ảnh, Điểm Tin, Điểm tin ngày

Điểm Tin Điểm

ngày Tổng

báo chí

Box ảnh

giải trí

xã hội thế

Tin Điểm

tin tức

tin mới nhất

gồm kinh

tức Việt Nam

ảnh Điểm

tin ngày Tổng
đọc báo thế giới Điểm Tin

kinh tế

Điểm Tin
báo điện tử xem báo
trị xã hội
j
(0.36 giây)