Ô cửa

Ô cửa

26-03-2009 00:51
4

Người đàn bà ngồi thêu trong ô cửa, nắng vàng trải khắp đầu nhà cuối ngõ trên khu phố cổ của người Hoa ở thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ngôi nhà xây bằng gạch xỉ, không phải trình tường theo kiến trúc truyền thống nhưng vẫn có ống hương treo bên cửa ra vào và treo giấy bản.


Create AccountLog In Your AccountBox ảnh xã hội
hội thế

tin ngày Tổng

thế giới giáo
tìm kiếm

dục thể

thao văn hóa

Tổng hợp

công nghệ

Điểm tin ngày

tế chính
điểm tin

Box ảnh

Nam gồm kinh

Nam gồm

Box ảnh - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

ảnh Điểm Tin

tin tức Việt

ảnh Điểm

báo điện tử giáo dục tin mới nhất

trị xã

Box ảnh
Box ảnh Điểm
tin nhanh

tức Việt Nam

ảnh Điểm
công nghệ giải trí

ngày Tổng hợp

giáo dục

thể thao
chính trị xã
thế giới
xã hội

trí công

thao văn
hóa giải
kinh tế

Điểm Tin Điểm

tin trong ngày

kinh tế chính

thế giới báo điện tử tin mới nhất

kinh tế

tin nhanh
xã hội thế
điểm tin

văn hóa

tin tức

Tin Điểm
văn hóa

trí công nghệ

hợp tin tức

Box ảnh, Điểm Tin, Điểm tin ngày

Box ảnh
Tin Điểm
tin tức

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Việt Nam

Tin Ngày

văn hóa thể thao
giáo dục thể
giới giáo

giải trí công

gồm kinh

xã hội

dục thể thao

chính trị

ngày Tổng

Điểm Tin

gồm kinh tế
giới giáo dục
trị xã hội

tin ngày

văn hóa giải
xem báo công nghệ tìm kiếm giáo dục
thể thao
chính trị Điểm Tin

thể thao văn

đọc báo chính trị Điểm Tin giải trí xem tin
Tổng hợp tin
tức Việt

Việt Nam gồm

đọc báo

hội thế giới

Điểm Tin

Điểm Tin

báo chí thế giới xem báo
hóa giải trí

Tin Điểm tin

giải trí

tế chính trị

tin trong ngày đọc tin
Điểm tin
hợp tin
tin tức báo chí xem tin kinh tế đọc tinj
(0.02 giây)