U-23 Việt Nam - U-23 Macau (8-1): Thắng nhàn cũng chán!

U-23 Việt Nam - U-23 Macau (8-1): Thắng nhàn cũng chán!

22-07-2017 02:40
18

(PL)- Những cầu thủ Macau chủ yếu là học sinh, sinh viên, công nhân đã chịu không nổi sức ép của đội chủ sân Thống Nhất và dễ dàng bị khuất phục bằng một cơn mưa gôn.


Create AccountLog In Your Accounttin mới nhất
giáo dục thể

Tin Điểm

hội thế

Điểm Tin Điểm
đọc tin
Tin Ngày
kinh tế giải trí giải trí

xã hội

chính trị xã
đá Điểm
thao văn hóa
văn hóa tin trong ngày
Nam gồm

hợp tin

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

văn hóa

Việt Nam gồm

giải trí công

thế giới

thế giới giáo

Bóng đá

thao văn

tin tức Việt

Điểm Tin tin trong ngày

ngày Tổng hợp

Việt Nam

Bóng đá - Điểm Tin - Điểm Tin Ngày

công nghệ
trí công nghệ
Điểm Tin
đọc báo

Bóng đá

kinh tế

Điểm Tin văn hóa xã hội

thể thao văn

trí công

chính trị

thể thao
ngày Tổng

Tin Điểm

giải trí

tìm kiếm tin nhanh xem báo

văn hóa giải

tế chính
giáo dục
hội thế giới
báo chí thể thao

Điểm tin ngày

tế chính trị
Bóng đá
Tin Điểm tin
chính trị

tức Việt Nam

giới giáo dục

báo chí thế giới

Điểm Tin

gồm kinh
trị xã hội

thế giới

Bóng đá, Điểm Tin, Điểm tin ngày

tin ngày

xem tin tin mới nhất
dục thể
công nghệ
kinh tế báo điện tử
kinh tế chính
xã hội
Điểm Tin
đá Điểm Tin
tin tức đọc tin
Nam gồm kinh
hợp tin tức
gồm kinh tế
chính trị

đá Điểm

xem báo

tin ngày Tổng

Bóng đá

Tổng hợp

công nghệ điểm tin

trị xã

tin tức điểm tin

giới giáo

dục thể thao
báo điện tử

Tổng hợp tin

đọc báo

Điểm tin

tin nhanh tìm kiếm giáo dục

hóa giải trí

xã hội thế

tức Việt
Bóng đá Điểm
tin tức
xem tin
hóa giải
thể thao
giáo dụcj
(0.05 giây)